Kancelaria Radcy Prawnego Aneta Stypuła zapewnia kompleksowe usługi prawne na rzecz podmiotów gospodarczych, spółek prawa handlowego, spółek cywilnych, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, instytucji oraz konsumentów. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, obszar działania Kancelarii obejmuje cały kraj, a w szczególności: województwo zachodniopomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie oraz mazowieckie.

Zapraszamy do korzystania z naszych usług.

r.pr Aneta Stypuła

Dlaczego Ascius?


ETYKA

Pracę wykonujemy z zaangażowaniem, godnością i starannością kierując się standardami zawartymi w Kodeksie Etyki Radcy Prawnego.

PARTNERSTWO

Staramy się być partnerem w rozmowie, słuchamy i radzimy przedstawiając wszelkie możliwe rozwiązania i konsekwencje powziętych działań.

DOBRO KLIENTA

Na każdym etapie prowadzonej przez nas sprawy podejmujemy działania wyłącznie na korzyść Klienta. Dopiero wobec braku możliwości podjęcia mediacji, polecamy Klientom drogę sądową.

PROFESJONALIZM

Do każdej prowadzonej sprawy przygotowujemy się rzetelnie, analizując akta sprawy, monitując na bieżąco stan sprawy oraz aktualne orzecznictwo i stanowisko doktryny.

WSZECHSTRONNA OPIEKA PRAWNA

W celu zapewnienia Klientom jak najlepszej opieki współpracujemy z doradcą podatkowym, biurem rachunkowym, notariuszem oraz komornikiem sądowym.

Niewiedza (...) nie stanowi usprawiedliwienia dla nie przemyślanych działań.
Gdy się nie wie, gdy ma się wątpliwości, dobrze jest zasięgnąć porady...

Andrzej Sapkowski – Chrzest ognia

Umów spotkanie

Wypełnij poniższy formularz, a skontaktuje się z Tobą.

Przykładowe usługi

 • naruszenie dóbr osobistych
 • ochrona praw konsumentów (klauzule niedozwolone)
 • służebność, zastaw, posiadanie
 • eksmisje
 • windykacja należności
 • odszkodowania
 • sporządzanie pism procesowych
 • inne ...
 • ustalenie i zaprzeczenie macierzyństwa i ojcostwa
 • rozwód bez orzeczenia o winie i z orzeczeniem winy
 • separacja
 • dochodzenie roszczeń alimentacyjnych dla byłego małżonka i dla dzieci
 • kontakty z dziećmi
 • pozbawienie, ograniczenie i zawieszenie władzy rodzicielskiej
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej i podział majątku
 • przymusowa realizacja obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny
 • stwierdzenie nabycia spadku
 • dziedziczenie ustawowe i testamentowe
 • unieważnienie testamentu
 • przyjęcie i odrzucenie spadku
 • dział spadku i zniesienie współwłasności
 • zachowek, polecenie, zapis
 • prowadzenie i rozwiązanie sporów pracowniczych zarówno po stronie pracownika, jak i pracodawcy
 • sporządzanie umowy o pracę, regulaminów pracy, regulaminów wynagrodzeń oraz kontraktów menadżerskich
 • pomoc prawna w zakresie mobbingu
 • reprezentowanie w sprawach przed sądem pracy i ubezpieczeń społecznych
 • zakładanie i rejestrowanie spółek prawa handlowego
 • reprezentowanie przed sądem rejestrowym
 • przeprowadzenie likwidacji spółek prawa handlowego
 • reprezentacja spółek w postępowaniach upadłościowych i naprawczych
 • tworzenie umów, statutów i regulaminów
 • zaskarżanie uchwał walnych zgromadzeń wspólników i akcjonariuszy
 • obsługę procesu przekształcenia, podziału lub łączenia spółek prawa handlowego
 • inne