Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując w dziale prawnym i finansowym firmy windykacyjnej na stanowisku specjalisty ds. finansowo-prawnych, następnie pracując dla jednej z gdańskich Kancelarii Radców Prawnych oraz równocześnie współpracując z kilkoma kancelariami mającymi siedziby na terytorium całego kraju. Będąc aplikantką miałam także możliwość odbycia praktyki w dziale prawnym Nordea Bank Polska S.A. (obecnie PKO BP S.A.) oraz stażu w dziale prawnym Okręgowej Izbie Lekarskiej w Gdańsku. W praktyce zawodowej moimi głównymi zadaniami było prowadzenie kompleksowej obsługi podmiotów gospodarczych (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki akcyjne oraz z ograniczoną odpowiedzialnością), a także praca na rzecz klientów indywidualnych w zakresie prawa rodzinnego, cywilnego oraz prawa pracy. W trakcie nabywania doświadczenia zawodowego miałam możliwość prowadzenia spraw w ramach postępowania klauzulowego, nakazowego, spadkowego, zdobywając wiedzę z zakresu procesów windykacyjnych. Nie obce jest mi też prawo upadłościowe, z którym zetknęłam się wykonując powierzone zadania dla Syndyka Masy Upadłościowej spółki z o.o. oraz uczestnicząc w postępowaniu układowym spółki akcyjnej. Jako certyfikowana księgowa rozwiązywałam też problemy wynikające z prawa podatkowego oraz ustaw mu towarzyszących (VAT, CIT, ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawa o rachunkowości). W latach 2018‑2020 współpracowałam z jedną z kancelarii notarialnych w Kołobrzegu przygotowując projekty aktów notarialnych z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, spadkowego, jak i handlowego.