Radca Prawny

Jestem absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W 2009r. równocześnie ukończyłam studia magisterskie na kierunku prawo oraz trzyletnie studia licencjackie na kierunku administracja. Kończąc w czerwcu 2010 r. Podyplomowe Studia Rachunkowości i Rewizji Finansowej prowadzone na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, uzyskałam dodatkowo certyfikat księgowego wydany przez Ministerstwo Finansów, pozwalający na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych.

W latach 2013-2015 odbyłam aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku oraz pozytywnie złożyłam egzamin radcowski, czego rezultatem jest wpis na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie o numerze KO-930.

W październiku 2020 roku ukończyłam szkolenie pt.: "Mediacje. Przygotowanie do wykonywania zawodu mediatora", czego konsekwencją jest wpis na listę stałych mediatorów sądowych Sądu Okręgowego w Koszalinie.

Jestem osobą ambitną, chętnie podejmuję nowe wyzwania. W rozwiązywaniu problemów wykazuję się dużą dociekliwością i wytrwałością, a powierzonej mi pracy poświęcam cały swój czas. W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych usług systematycznie uzupełniam swoją wiedzę uczestnicząc w różnego rodzaju szkoleniach.

Prywatnie mama Mikołajka, właścicielka White Highland West Terriera - Dudu. Pasjonatka podróży, gotowania, książek Stephen-a Kinga i śpiewu Arlethy Franklin. A szklanka jest zawsze do połowy pełna! :-)