21/07/2017

W poprzednim ustroju wszyscy pracownicy otrzymywali od pracodawcy różnego rodzaju świadczenia socjalne np. dodatek urlopowy, bony świąteczne. Wiem, że obecnie takie świadczenia otrzymują tylko moi niektórzy znajomi, pracujący nie tylko w instytucjach państwowych, także w firmach prywatnych. Od czego to zależy? Czy wyłącznie od dobrej woli pracodawcy? Jakie to mogą być jeszcze oprócz w/w świadczenia?

Dodatki, gratyfikacje dla pracowników uzależnione są przede wszystkim od charakteru przedsiębiorstwa, w jakim pracują. W zależności bowiem od tego czy przedsiębiorstwo jest państwowe (budżetówka) czy prywatne oraz od specyfiki danej branży, występują różne dodatki wypłacane pracownikom. Duże znaczenie także ma fakt, czy przedsiębiorstwo jest zakładem chronionym zatrudniającym osoby niepełnosprawne, czy liczba pracowników determinuje aby obowiązkowo w zakładzie powstał zakładowy fundusz socjalny.

Najczęściej spotykane są dodatki o charakterze niepowszechnym, czyli obowiązek ich wypłaty uzależniony jest od przepisów dotyczących konkretnej grupy zawodowej bądź z uregulowań wewnątrzzakładowych. Można przykładowo wymienić tutaj dodatek za wysługę lat, dodatek funkcyjny, dodatek stażowy, dodatek za pracę szkodliwą, premie kwartalne, roczne czy uznaniowe. Niekiedy można zauważyć, że firmy w swoich regulacjach wprowadziły takie twory jak dodatki za szczególne umiejętności (np. znajomość konkretnego j. obcego czy języka migowego, ukończenie specjalistycznych kursów itp.), a także bonusy gratyfikujące niepalenie papierosów. Coraz częściej spotykane są również pakiety medyczne i karty sportowe typu Multisport czy vouchery na posiłki.