• Kancelaria świadczy usługi na rzecz

  • osób fizycznych
  • osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
  • spółek prawa handlowego
  • spółdzielni
  • stowarzyszeń
  • fundacji
 • Pomoc prawna może być świadczona w

  • siedzibie Kancelarii
  • siedzibie Klienta
  • miejscu wskazanym przez Klienta
  • za pośrednictwem Internetu
 • Kancelaria świadczy usługi w szczególności w zakresie

  • szeroko rozumianej, kompleksowej obsługi prawnej
  • sporządzania pozwów, pism procesowych, wniosków i innych pism
  • sporządzania pisemnych i ustnych opinii
  • reprezentacji przed sądami powszechnymi, organami administracji, Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym, organami egzekucyjnymi, oraz innymi instytucjami; doradzamy w doborze najskuteczniejszych środków procesowych
  • kompleksowej obsługi w zakresie dochodzenia wierzytelności począwszy od przygotowania wezwań do zapłaty, negocjowania z dłużnikiem warunków spłaty, prowadzenia postępowań o zapłatę oraz egzekucyjnych, zabezpieczenia majątku dłużnika
  • przeprowadzenia konsultacji i udzielania porad prawnych
  • przygotowywania projektów oraz opiniowania umów, porozumień, ofert, oraz innych pism
  • prowadzenia negocjacji handlowych, oraz obsługi prawnej przetargów
  • obsługi korporacyjnej spółek prawa handlowego
  • mediacji
  • zastępstwa procesowego

  Kancelaria prowadzi na rzecz swoich klientów spory sądowe na terenie całego kraju.