20/01/2017

Pracuję w zakładzie usługowym, tj. stacja paliw. Pracuję w systemie trzy zmianowym i zgodnie z wyznaczonym grafikiem ilość godzin naliczana z normami miesięcznymi. 168 , 178 godzin zależy od przepadającego miesiąca. Moje pytanie brzmi: jeżeli przypada mi dyżur w dniu świątecznym typu Boże Narodzenie, Wielkanoc czy przysługuje mi dodatkowe wynagrodzenie bądź dodatkowy dzień wolny?

Na wstępie należy wyjaśnić, że kodeks pracy dopuszcza tylko w enumeratywnie wskazanych przypadkach możliwość pracy w niedziele i święta. Zgodnie z art. 15110 k.p. są to przypadki, m.in. pracy zmianowej, w gastronomii, w ruchu ciągłym, w razie konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii itp.

Jeżeli dzień pracujący przypada w niedzielę pracodawca winien udzielić pracownikowi w zamian dnia wolnego w okresie 6 dni kalendarzowych przed tą niedzielą lub po niej, a jeżeli nie jest to możliwe, to powinien go udzielić do końca obowiązującego w zakładzie pracy okresu rozliczeniowego. W przypadkach gdy i to nie jest możliwa do spełnienia, dopiero wówczas pracownikowi należy się wynagrodzenie z dodatkiem w wysokości 100% za każdą godzinę pracy w niedzielę.

Gdy dzień pracujący przypada w dniu świątecznym to zgodnie z art. 15111 §1 pkt. 2 k.p. pracodawca powinien udzielić pracownikowi takiego dnia wolnego do końca okresu rozliczeniowego, a jeżeli jest to niemożliwe wówczas pracownikowi przysługuje dodatek do wynagrodzenia w wysokości określonej 100% za każdą godzinę pracy w święto.

Gdy święto przypada w niedzielę, to pracownikowi należy udzielić dnia wolnego jak za pracę w niedzielę.

Dodam, że jeżeli pracownik ma ustalony czas pracy w taki sposób, że dniem pracy jest każdorazowo niedziela i nie jest to system pracy weekendowej, to zgodnie z art. 15112k.p.: „Pracownik pracujący w niedziele powinien korzystać co najmniej raz na 4 tygodnie z niedzieli wolnej od pracy. Nie dotyczy to pracownika zatrudnionego w systemie czasu pracy, o którym mowa w art. 144”. Termin wolnej niedzieli powinien być wskazany w rozkładzie czasu pracy w danym zakładzie pracy.